Na co si dát pozor při sjednávání půjčky?

Pro 21, 2023

Designed by Freepik

V dnešním článku se podíváme na důležité aspekty jednání o půjčce a na to, jak se vyhnout potenciálním problémům.

Základní pojmy o půjčkách

Pro správné sjednání půjčky je potřeba nejprve porozumět základním pojmům, se kterými se během jednání setkáte.

Definice půjčky a úroku

Půjčka je finanční transakce, při které jedna strana (věřitel) poskytuje určitou částku peněz druhé straně (dlužníkovi) s dohodnutými podmínkami vrácení. Tato dohoda obvykle zahrnuje úrokovou sazbu, dobu splácení a další podmínky, které určují, jak a kdy musí být půjčené peníze vráceny. Důležitým prvkem půjčky je také smlouva, která formálně stanovuje podmínky této dohody a práva a povinnosti obou stran.

Úrok je finanční odměna za půjčení peněz, tvořená procentuální částí z původní částky půjčky, kterou věřitel účtuje dlužníkovi za to, že mu peníze půjčil. Úroková sazba je klíčovým faktorem při výpočtu celkových nákladů půjčky. Čím vyšší je úroková sazba, tím více peněz bude dlužník muset navíc zaplatit k původně půjčené částce. Přesné podmínky týkající se úroku jsou stanoveny ve smlouvě.

Bankovní vs. nebankovní půjčky

Bankovní půjčky jsou poskytovány bankovními institucemi, které jsou regulovány centrální bankou a podléhají přísným pravidlům. Banky obvykle vyžadují důkladné zhodnocení úvěruschopnosti žadatele a typicky poskytují větší jistotu, ale schvalovací proces může být náročnější a delší.

Nebankovní půjčky jsou poskytovány finančními institucemi, které nejsou bankami. Tyto instituce jsou také pod přísným dohledem centrální banky, ale mohou mít flexibilnější přístup k hodnocení žadatelů. Nebankovní půjčky jsou často dostupné i pro ty, kdo by mohli mít obtíže získat úvěr od banky, a jejich schvalovací proces je zpravidla rychlejší.

Jaké faktory typicky ovlivňují úrokovou sazbu půjček

Úroková sazba půjčky je klíčovým prvkem, který ovlivňuje celkové náklady splácení půjčky. Typicky závisí na těchto faktorech:

Výše půjčky

Čím vyšší je částka půjčky, tím složitější může být pro věřitele ji zajistit, což může mít za následek vyšší úrokovou sazbu. Velké půjčky často vyžadují více finančních prostředků na krytí rizik a nákladů spojených s poskytováním úvěru.

Doba splácení

Délka doby splácení má také vliv na úrokovou sazbu. Věřitelé obvykle vyžadují vyšší úrokové sazby pro půjčky s delší dobou splácení, protože s tím souvisí vyšší riziko změn v ekonomickém prostředí a ve finanční situaci dlužníka.

Rizikovost dlužníka

Rizikovost dlužníka je dalším faktorem, který ovlivňuje úrokové sazby. Dlužníci s vyšší rizikovostí mohou čelit vyšším úrokovým sazbám, aby vyrovnali větší pravděpodobnost nesplácení.

Ekonomické podmínky

Celkové ekonomické prostředí může ovlivnit úrokové sazby. Během recese mohou být sazby vyšší, zatímco v obdobích hospodářského růstu mohou být nižší.

Příprava

Proč půjčku potřebujete?

Před uzavřením půjčky pečlivě zhodnoťte své potřeby. Prvním krokem je jasně definovat, proč potřebujete půjčku a co má být jejím konkrétním účelem.

Je na místě i zvážit, zda je půjčka skutečně nezbytná, a zda není možné situaci řešit jiným způsobem, například úsporami nebo alternativními zdroji financí.

Jaká je vaše finanční situace?

Pro rozhodnutí o půjčce je nezbytné se nejprve podrobně seznámit s vlastní finanční situací. Zjistěte, jak jste na tom, a položte si tyto otázky:

  1. Jaké celkové náklady spojené s půjčkou mohu očekávat?
  2. Mám schopnost pravidelně splácet půjčku?
  3. Vyřeší tato půjčka můj problém?
  4. Mám již jiné půjčky, které by bylo lepší sloučit do jedné?

Srovnání různých poskytovatelů půjčky

Poté, co máte definované své potřeby a co jste se seznámili se svou situací, je dalším krokem poptat služby poskytovatelů půjčky a srovnat jejich podmínky.

Na co si dát pozor?

Důvěryhodnost poskytovatele

Zjistěte si o svém potenciálním poskytovateli co nejvíce informací. Ověřte si ho kontrolou:

  1. Zjistěte, zda má licenci ČNB.
  2. Najděte reference, které společnost získala od svých klientů.
  3. Dohledejte informace o majiteli společnosti.

RPSN

Roční Procentní Sazba Nákladů (RPSN) představuje celkové náklady, které klientovi vzniknou při uzavření půjčky za jeden rok. Tato procentuální hodnota zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale i všechny ostatní poplatky a náklady spojené s půjčkou. RPSN tak nikdy nemůže být nižší než úroková sazba.

RPSN umožňuje snazší porovnání nabídek od různých poskytovatelů půjčky. Typicky platí, že čím nižší je RPSN, tím je půjčka výhodnější.

Ověřte si, že váš potenciální poskytovatel půjčky uvádí jak své RPSN, tak způsob, jakým tuto hodnotu kalkuluje.

Délka splatnosti a výše měsíčních splátek

Nechte si od potenciálního poskytovatele půjčky zaslat kalkulaci výše měsíčních splátek a ujistěte se, že jste schopni je z vašeho platu pravidelně splácet.

Skryté poplatky a náklady spojené s půjčkou

Před podpisem smlouvy se seznamte se všemi poplatky a náklady, abyste nebyli překvapeni, až budete půjčku splácet.

Možnost předčasného splacení a penalizace

Zjistěte, jaké jsou podmínky pro předčasné splácení půjčky. Může být zpoplatněno. O této skutečnosti se informujte před podpisem smlouvy.

Závěr

Doufáme, že vám náš článek pomohl se zorientovat ve světě finančních služeb. Pokud se chystáte si půjčit peníze, myslete především na to, že je třeba najít důvěryhodného poskytovatele a dobře se seznámit se všemi podmínkami smlouvy.