Jak vás chrání zákon o spotřebitelském úvěru?

Pro 28, 2023

Designed by Freepik

Při sjednávání úvěru máte řadu práv a zákonnou ochranu před nekalými praktikami a nespravedlivými podmínkami. Zde najdete pár tipů, které je dobré vědět.

Co je spotřebitelský úvěr a co není? A proč je to důležité?

Spotřebitelským úvěrem jsou různé finanční produkty, jež vám umožňují půjčit si peníze s následnou povinností jejich vrácení včetně úroků. Patří sem jak klasické bankovní úvěry, tak i kreditní karty, leasing nebo odložené platby.

Zákon o spotřebitelském úvěru vás chrání před:

  • nepoctivými firmami,
  • přílišným zadlužením,
  • ztrátou majetku v případě nesplácení.

Pokud si půjčujete peníze jako spotřebitel, díky zákonu si půjčíte pouze od přísně kontrolované instituce, která vás nepřipraví o peníze. Dalším benefitem je, že si můžete půjčit pouze tolik peněz, kolik zvládnete bezpečně splácet. A hlavně díky zákonu nehrozí, že byste hned přišli o střechu nad hlavou, když si půjčíte peníze. Výše ručení za půjčku totiž musí být přiměřená půjčené částce. To znamená, že půjčíte-li si 100 000 Kč a ručíte bytem v hodnotě milionu korun, vztahuje se ručení pouze na stotisícový podíl v této nemovitosti.

Pozor!

Žádnou z těchto výhod ovšem nedostanete, pokud si půjčíte peníze ne jako spotřebitel, ale jako podnikatel – takzvaně na IČO. V tomto případě jednáte jako podnikatel a zákon o spotřebitelském úvěru se na vás nevztahuje a nijak vás nechrání.

Snadněji se tak můžete dostat do dluhové pasti, v případě problémů se splácením vám mohou být účtovány vyšší sankce a můžete dokonce přijít i o zastavený majetek.

Kdo může poskytovat spotřebitelský úvěr?

Zákon o spotřebitelském úvěru stanoví, že spotřebitelské úvěry mohou legálně poskytovat pouze subjekty s licencí od České národní banky (ČNB). Pro získání této licence musí subjekty absolvovat licenční řízení, během kterého musí splnit přísná kritéria a bezpečnostní požadavky. Pouze společnosti, které úspěšně projdou tímto licenčním procesem, jsou považovány za důvěryhodné a jsou oprávněny nabízet spotřebitelské úvěry.

Seznam licencovaných poskytovatelů naleznete na stránkách ČNB.

Kdo půjčuje peníze bez licence ČNB, porušuje zákon. Doporučujeme proto vyhnout se úvěrům od nelegálních poskytovatelů a spoléhat se pouze na důvěryhodné a licencované subjekty.

Splácení úvěru

Povinné prověření schopnosti splácet

Dle zákona o spotřebitelském úvěru má věřitel povinnost dostatečně prověřit dlužníkovu schopnost úvěr splácet. Půjčku nesmí poskytnout, pokud žadatel nemá pravidelný příjem, který mu umožní půjčené peníze bezpečně splácet.

Pokud by vám banka nebo finanční společnost půjčila peníze, aniž by si prověřila vaši schopnost splácet, hrozí jí za to velmi tvrdá pokuta ve výši až 20 milionů korun nebo dokonce odebrání licence.

Postih je tak tvrdý, aby se zabránilo předlužování lidí a jejich pádu do dluhové pasti. Jednoduše, pokud vám příjmy nestačí na bezpečné splácení půjčky, už vám nikdo nesmí půjčit, protože by vás dostal do ještě horší situace. Pokud vám někdo půjčí víc, je tato smlouva neplatná.

Banky a firmy musí doložit, že vás správně ohodnotily (tzv. credit scoring). K tomu slouží doklady o příjmech (výplatní pásky, smlouva, výpis o zaplacení daní) i o výdajích (nájemní smlouva, účty za elektřinu či telefon, splátky jiných půjček, výpis z registru dlužníků). Pokud vám na konci měsíce nezbyde na zaplacení splátek případné půjčky dost peněz, nesmí vám půjčit.

Předčasné splacení úvěru

Zákon chrání spotřebitele i v případě předčasného splacení úvěru. Jako dlužník máte právo kdykoliv splatit zbytek dluhu dříve, než je dohodnutý termín.

Je to pro vás velká výhoda, protože, když třeba zdědíte peníze a půjčku splatíte dříve, ušetříte na úrocích. Věřitel má ale právo za předčasné splácení úvěru požadovat poplatek, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Na výši poplatku za předčasné splacení se zeptejte před sjednáním úvěrové smlouvy.

Nesplácení úvěru

Pokud máte potíže se splácením, je důležité okamžitě kontaktovat vaši finanční instituci a společně hledat řešení, aby nedošlo k dalším komplikacím. Nejčastějším řešením bývá snížení nebo odložení splátek na přechodnou dobu, dokud se vaše finanční situace nezlepší. Seriózní finanční ústav toto učiní obvykle zdarma, ale není to pravidlo a nesmí se to zneužívat.

Věřitel může dlužníkovi účtovat sankce za prodlení ve splácení úvěru. Tyto sankce jsou však regulovány zákonem o spotřebitelském úvěru.

Jak se bránit při porušení zákona?

V případě, že pocítíte, že byla porušena vaše práva podle zákona o spotřebitelském úvěru, máte k dispozici několik možností obrany.

Pokud máte pocit, že vám banka nebo finanční společnost odpírá vaše práva, existuje několik účinných způsobů, jak se bránit. Nejprve si dejte dohromady všechny důležité dokumenty (smlouvu, dopisy, emaily) a pak zvolte vhodný postup.

1) Advokát – Najděte si advokáta, ke kterému budete mít dobrý přístup. Seznam advokátů je dostupný na stránkách advokátní komory www.cak.cz. Právní služby jsou placené.

2) Finanční arbitr – Tato služba je zdarma. Jedná se o mimosoudní orgán k řešení sporů, který rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi. Pro vás je výhodné, že podání k arbitru je zdarma a arbitr má pravomoc nařídit finanční instituci, aby vám vrátila peníze. Více informací najdete na  www.financniarbitr.cz

3) Neziskové organizace – Tyto organizace vám pomohou zdarma. Přineste jim všechny důležité dokumenty, které si prozkoumají a navrhnou nejlepší řešení. Pomohou vám například s napsáním dopisu finanční společnosti, s podáním k finančnímu arbitru nebo s přípravou dokumentů pro advokáta. Mezi známé neziskové organizace patří Člověk v tísni, Poradna při finanční tísni nebo Charita.cz.

4) Česká národní banka (ČNB) – ČNB kontroluje, vydává licence a pokutuje finanční instituce za prohřešky. Pokud zjistíte, že vaše banka nebo finanční společnost porušila zákon, můžete informovat přímo ČNB. ČNB případ prošetří a může udělit pokutu nebo dokonce odejmout licenci. ČNB vám ale nevrátí peníze! S tím budete muset k soudu.